DE BOUWWEEK

De ideale start van ieder bouw- en infraproject.

Een duurzame samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De Bouwweek

De Bouwweek is een integrale en unieke aanpak voor de start voor elk project in de wereld van bouw en infra.

Een goede start van elk bouwproject is het halve werk en bepaalt in grote mate het succes.

 Maar hoe organiseer je een goede projectstart?

Door een brug te bouwen, waarin heldere communicatie, duidelijke afspraken en wederzijds respect centraal staan. Een projectstart waarbij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer professioneel en met plezier naar het gezamenlijke succes van elk bouw- en infra project toewerkt.

 

Hoe bereik je dat?

Door echte samenwerking en verbinding. Oog hebben voor elkaars belangen en met een focus op het gemeenschappelijke doel. Met aandacht voor zowel de ‘zachte’ als de ‘harde’ factoren. De mens en de inhoud hand in hand. En samen professioneel en met plezier mooie dingen bouwen.

Te mooi om waar te zijn? Nee, absoluut niet.

Hoe? Met de Bouwweek.

 Onder professionele begeleiding en aan de hand van een helder stappenplan bouwt een gezamenlijk team aan een solide basis als start van het bouwproject. Alle onderwerpen komen gedurende de Bouwweek aan de orde. Integraal. Dit proces zorgt voor volledige afstemming voor aanvang van het daadwerkelijke bouw.

Hiermee is de Bouwweek completer en effectiever dan een gebruikelijke PSU (Project Start Up).

Deze aanpak heeft zich inmiddels bij veel bouwprojecten met succes bewezen.

De Bouwweek heeft 2 sporen:

 1. Contracten, plannen en procedures.
 2. Samenwerking, verbinding , communicatie en vertrouwen.

Samen bruggen bouwen!

 

Alle partijen moeten dus over de brug komen.

SAMENWERKING

HELDERE AFSPRAKEN

PLEZIER

AFSTEMMING OVER INHOUD

Voor meer Informatie bel naar de Bouwweek en vraag naar Nico Smak

Nico Smak

T 0578-66 16 33

M 06-54360006

I nico@bouwweek.nl

Neem contact op met de Bouwweek

WAT LEVERT DE BOUWWEEK OP?

Een goede start van elk bouwproject is het halve werk en bepaalt in grote mate het succes.

Samen bruggen bouwen!

 

Wat levert de Bouwweek op?

 

 • Voor de start van het project kent iedereen elkaar en weet elkaar gemakkelijk te vinden.
 • Er is één gemeenschappelijk Kernteam van opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Alle contracten, procedures en plannen zijn doorgenomen, afgestemd en geaccordeerd. Iedereen begrijpt de inhoud, strekking, bedoelingen en verwachtingen. Denk aan: Werkplannen, Acceptatieproces, Risicodossier, PKP, ATS, V&G, SCB, IPM, PVM, PVB, UAV2012, ISO9001, UAV-GC.
 • Er is één helder gemeenschappelijk doel dat begrepen en gevóéld wordt.
 • De gedeelde en de verschillende belangen zijn glashelder.
 • Er zijn duidelijke afspraken over ieders werkwijze. Ook bij veranderingen en conflicten. Iedereen kan elkaar aanspreken op het Manifest.
 • Zorgpunten en issues worden vooraf uitgesproken en opgelost.
 • Er ontstaat onderling en wederzijds vertrouwen en respect.
 • Minder vertraging, minder faalkosten, meer kwaliteit en meer plezier.
 • Draagvlak. eigenaarschap en betrokkenheid.

VERBINDEN

PLEZIER

VERTROUWEN

AFSPREKEN EN AFSTEMMEN

Meer informatie of inspiratie? Aarzel niet!

Nico Smak

M 06-54360006

nico@bouwweek.nl

Voor contact over de Bouwweek

DE BOUWWEEK

De Bouwweek slaat bruggen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en tussen verschillende belangen.

Het Stappenplan

Stappenplan

 

Intake

Dit is en zorgvuldige selectie en assessment voor de potentiële deelnemers van het Kernteam.

Kernteam

Een team met 3 of 4 leden van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.  Dit Kernteam vormt de ruggengraat tijdens het hele bouwproject. Samen gaan zij de brug tussen de twee partijen leggen.

Kick-off

Een dag met het Kernteam met 2 hoofddoelen:

 1. Elkaar persoonlijk en professioneel leren kennen. Wie ben je, wat is jouw expertise, wat kun je. Wat zijn de verwachtingen over en weer.
 2. Het maken van een compleet draaiboek voor de Bouwweek, inclusief de eerste opzet van het Manifest

Manifest

Het kernteam stelt een aantal gedragsregels op. Met als basisvraag: Hoe gaan wij nu en tijdens het hele project plezierig en professioneel met elkaar om, zodat we als één team van dit project een succes maken?

Dit manifest wordt ook actief uitgedragen aan iedereen die bij het project betrokken is.

En dan breekt de Bouwweek aan…

De Bouwweek duurt vijf dagen en verloopt volgens het draaiboek. Per onderwerp worden interne en externe deskundigen uitgenodigd. De leden van het Kernteam zijn de dragers en hebben de regie. Aan het einde van de week is alles behandeld en afgestemd. Ook de communicatie, escalatie, issues en zorgpunten. Iedereen begrijpt elkaar. Contracten, procedures en plannen zijn klaar en geaccordeerd. Elke dag start met een gezamenlijk ontbijt.

Project Follow Up (PFU)

Afhankelijk van de vraag, grootte en complexiteit in het project wordt er een PFU georganiseerd. De frequentie kan variëren: maandelijks, per kwartaal of indien nodig.

Coaching

Tijdens de Bouwweek en tijdens het project is er voortdurend coaching beschikbaar. Zowel individueel als in teamverband.

De brug is opgehaald!

INFRA

RAIL

BOUW

INFRA

Voor vragen en antwoorden over de Bouwweek:

Nico Smak

M 06-54360006

nico@bouwweek.nl

Voor contact met de Bouwweek

STEVIG FUNDAMENT

De Bouwweek is reeds uitgevoerd met en voor oa:

 • ProRail
 • DuraVermeer
 • Regiotram Utrecht
 • Strukton
 • Stad Utrecht
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zuid-Holland
 • RET
 • Gemeente Rotterdam
 • Metropoolregio Den Haag-Rotterdam
 • VolkerRail
 • Mobilis

Wat deelnemers zeggen over de Bouwweek

Wat deelnemers zeggen over de Bouwweek.

 

Jeiger Vos

“De eerste bouwweek die we voor de RijnGouweLijn gedaan hebben, heeft opgeleverd dat vanaf contractering iedereen dedicated was. Met name de personen die verder van de uitvoering af staan zoals ontwerpers en contractmakers vonden het mooi om te zien dat hun werk naar de volgende fase gebracht werd door bouwmanagement en uitvoering en leverde zeer waardevolle input om een vliegende start te maken.

Doordat de mensen achter de eisen en regeltjes bekend waren, werden toelichtingen gegeven en werd voorkomen dat eisen op verschillende manieren gelezen werden en werden overbodige eisen gemarkeerd en zo nodig geschrapt. Dit gaf iedereen energie om aan de slag te gaan met de items die relevant zijn!

Kortom de bouwweek heeft eigenaarschap, duidelijkheid, erkenning en een hecht team opgeleverd!”

Bouwmanager OV-Terminal Utrecht Centraal & korte termijn maatregelen Schiphol

Erwin Horsten

“Eind december 2015 had ik het fantastische genoegen om deel te nemen aan de Bouwweek voor het project waar ik momenteel (april 2016) Contractmanager van ben. Samen met  collega’s en de kernteamleden van Opdrachtnemer zijn we onder de bezielende leiding van Nico Smak met elkaar aan de gang gegaan. Elkaar leren kennen op persoonlijk vlak, elkaars gemeenschappelijke belangen maar ook de tegenstellingen leren kennen en erkennen. We hebben ook de contracten en plannen doorgenomen en verwachtingen en interpretaties besproken; daar waar zaken aanpassing nodig hadden, hebben we die benoemd en die hebben hun weg gevonden naar een door beide partijen gedragen VTW. Met elkaar hebben we intensief allerlei zaken doorgesproken, zowel wel als niet contractgebonden, en afspraken gemaakt. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het opstellen van een Manifest, waarin we hebben opgenomen hoe we met elkaar zullen omgaan in ons project. Een ieder heeft echt hardop “ja” gezegd tegen het Manifest en beloofd zich aan de afspraken te houden. Ik kan zowel uit de grond van mijn hart zeggen als op basis van mijn ervaring met in projecten werken, dat ik zou wensen dat ik jaren eerder met het fenomeen Bouwweek kennis had gemaakt. Dat zou een heleboel discussie en vechtcontracten hebben gescheeld en de samenwerking tussen OG en ON veel fijner en effectiever hebben gemaakt. Ik wil niet anders meer, voor mij geen start van een werk meer zonder Bouwweek.

Wat betreft de begeleiding door Nico Smak: dat is voor mij persoonlijk wel een Kritische Succes Factor bij de Bouwweek. Nico raakt mensen, maakt het beste in mensen los en Nico motiveert en inspireert. Hij weet hoe je van de verscheidenheid aan mensen een eenheid kan smeden. Dat vind ik knap en dat waardeer ik. Nico draagt echt bij aan een betere projectenwereld.”

Erwin Horsten, Contractmanager Concreet Projectmanagement

Leon Jacobs

“Ik heb deze bouwweek zeker als positief ervaren, heeft zeker zijn uitwerking gehad op het verloop van het project.
Met name de start, in de bouwweek hebben we alle processen en documenten afgekaart welke voor het project gaan gelden.
Normaal gesproken doe je daar enkele weken/ maanden over.

Ook het koppelen van de diverse personen van de OG en ON over hoe de documenten te gebruiken was zeer effectief.
Dit kan enorm helpen wanneer een project snel van start moet gaan. De bouwweek lijkt een enorme investering, maar is niets vergeleken bij een gebruikelijke opstart van een project. (met name documenten die over en weer worden gestuurd) De rol van Nico hierin was helemaal TOP, hij wist het altijd leuk te houden en haalde er de formele kantjes vanaf. En als laatste niet te vergeten de gekookte eitjes bij het ontbijt.

Wat mij betreft ieder project op deze manier.”

Leon Jacobs Hoofduitvoerder

 

Frank Heijerman

“De bouwweek is een zeer waardevol instrument om een project voor alle partijen tot een succes te brengen.
Nico is hierbij de creatieve factor om als coach de vooraf afgesproken doelstelling te halen en een gezamenlijke projectmatige gedacht goed te formuleren. Hij haalt spanningen weg, waardoor we als mensen los van de rollen open en eerlijk kunnen handelen en zo conflict mijdend te werk gaan. Naast alleen een bouwweek zijn één of tweedaagse follow up momenten noodzakelijk om de gedachte goed te bewaken.”

Frank Heijerman  |  Directeur Grote Projecten. DuraVermeer

Eelco Ovinge

“De bouwweek ervaren als een goed middel om bij een complex bouwproject op een laagdrempelige manier in contact te komen met zowel de opdrachtgever als de overige stakeholders binnen het project. De bouwweek is een goed middel om een “boost” te geven in de samenwerking en het maken van duidelijke afspraken voor het vervolg. Vraagstukken die er zijn binnen het project kunnen in de bouwweek opgepakt worden waardoor in het vervolgproces geen kostbare tijd verloren gaat.
De enthousiaste begeleiding door Nico als onafhankelijke regisseur van de bouwweek heeft mede bijgedragen aan het succes.”

Eelco Ovinge Projectleider  |  Dura Vermeer Infrastructuur BV Oost

 

Twan Kleeven

Tijdelijke Eindhalte Jaarbeursplein.

Een project voor het verplaatsen van de tram van de oostzijde van Utrecht CS naar de Westzijde.
Locatie: midden op het Jaarbeursplein.
Een opgave onder hoge tijdsdruk met veel afhankelijkheden, veel risico’s en een hoge omgevingsgevoeligheid.

Achteraf gezien is niets zo gelopen als vooraf gedacht.
Een ‘normaal’ project dus.
Met als uitzondering dat het project binnen tijd én budget én naar tevredenheid van de betrokkenen is gerealiseerd.

Cruciaal daarvoor was de enorme betrokkenheid, focus en samenwerking van de teams van Opdrachtnemer, Opdrachtgever en beheerder.
Het fundament daarvan is gelegd in de bouwweek.
Nico Smak, de begeleider van de bouwweek, ontging niets.
Alle knelpunten, lastige zaken werden door Nico opgemerkt, benoemd en aangepakt.
En dat op een open en positieve wijze die de toon heeft gezet voor het projectsucces.

Iedereen kent het cliché: ‘Een goed begin is het halve werk’.

Wat fijn is, is dat ik daar nu eenvoudig invulling aan kan geven.

DE BOUWWEEK
Het nieuwe cliché voor een succesvol project”

Twan Kleeven, contractmanager

Nico Smak

Ontwikkelaar van de Bouwweek.

Nico is expert op het gebied van samenwerking, teambuilding en verbinding. Zijn grote passie is mensen en organisaties te helpen hun creatiekracht te vergroten.

Hij heeft jarenlange ervaring in het opstarten en begeleiden van complexe (bouw)projecten. Met resultaatgerichtheid, inhoudelijke kennis en inspirerende gedrevenheid weet hij samen met alle betrokken partijen bruggen te bouwen die leiden tot succesvolle bouwprojecten. Daarbij zijn innovatie, creativiteit en co-creatie kernwoorden.

Naast het begeleiden van start-ups is hij ook zelf ondernemer en mede-ontwikkelaar van het TranSportium.

Hij houdt van motorzagen tuinieren en treedt graag op als DJ.

Voor meer Informatie bel naar de Bouwweek en vraag naar Nico Smak

Nico Smak

T 0578-66 16 33

M 06-54360006

nico@bouwweek.nl

Neem contact op met de Bouwweek